hunhan ; black & grey

Author : Trâu già gặm cỏ

Category : H (Smut), violence, soulmate!au.

Pairing : HunHan, ChanHan, KaiHun.

Rating : 16+.

Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.

——–***——–

prologue :  

sehun cảm thấy trống rỗng trước cuộc sống xám xịt này.

đó là trước khi cậu nhận ra một sắc đen nguy hiểm đang quyến rũ mình tiến đến sự mạo hiểm và kích thích chưa từng có.

—- Mục lục —- 

Quyển 1 : Grey

  • First shade
  • Second shade
  • Third shade
  • Fourth shade
  • ……
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s